zrakově znevýhodnění

Nejdelší tradici v práci a službách pro handicapované má Zvuková knihovna: knihovna pro slabozraké a nevidomé, která je jedním z oddělení Knihovny města Ostravy od roku 1976. Vznikla na základě dohody mezi Knihovnou města Ostravy a Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana v Praze.

Bezplatně poskytujeme následující služby:

  • Absenční a prezenční půjčování zvukových knih.
  • Možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky.
  • Donáškovou službu pro ostravské imobilní uživatele.
  • Zásilkovou službu pro mimoostravské uživatele.
  • Seznam zvukových knih na požádání v tištěné i elektronické podobě.
  • Prezenční půjčování knih týkající se problematiky osob se zrakovým znevýhodněním.
  • Absenční i prezenční půjčování časopisů ZORA, EMA, DIASTYL, OBZOR, AZORNAŠE ŠANCE, TÉČKO, VSTUPTE.
  • Hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově písmu.
  • Asistenční službu u PC.
  • Čtení dokumentů pomocí elektronické lupy.
  • Bibliografické a informační služby.
  • Poradenské a konzultační služby.
  • Společenské a kulturní akce.
  • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami.
  • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní doby.

Zpoplatněné služby:

  • Meziknihovní služby (20,- Kč balné + poštovné dle skutečných nákladů).
 • Kopírování seznamu zvukových knih v tištěné podobě (A4 jednostranná 2,- Kč a oboustranná 3,- Kč).

Podmínky registrace:

  • Registrace je bezplatná.
  • Požadované identifikační údaje uživatele: jméno a příjmení, datum narození, trvalé nebo přechodné bydliště.

Další užitečné informace:

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.