zrakově znevýhodnění

Nejdelší tradici v práci a službách pro handicapované má Zvuková knihovna: knihovna pro slabozraké a nevidomé, která je jedním z oddělení Knihovny města Ostravy od roku 1976. Vznikla na základě dohody mezi Knihovnou města Ostravy a Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana v Praze.

Bezplatně poskytujeme následující služby:

 • Absenční a prezenční půjčování zvukových knih.
 • Možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky.
 • Donáškovou službu pro ostravské imobilní uživatele.
 • Zásilkovou službu pro mimoostravské uživatele.
 • Seznam zvukových knih na požádání v tištěné i elektronické podobě.
 • Prezenční půjčování knih týkající se problematiky osob se zrakovým znevýhodněním.
 • Absenční i prezenční půjčování časopisů ZORA a EMA.
 • Hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově písmu.
 • Prezenční využití databází Anopress, Naxos.
 • Asistenční službu u PC.
 • Čtení dokumentů pomocí elektronické lupy.
 • Internet na stanicích se speciálním vybavením.
 • Bibliografické a informační služby.
 • Poradenské a konzultační služby.
 • Společenské a kulturní akce.
 • Vzdělávání, konzultace a exkurze.
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami.
 • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní doby.
 • Možnost vyhledávání knih v online katalogu.
 • Novinky ve fondu oddělení

Zpoplatněné služby:

 • Meziknihovní služby (20,- Kč balné + poštovné dle skutečných nákladů).
 • Kopírování seznamu zvukových knih v tištěné podobě (A4 jednostranná 2,- Kč a oboustranná 3,- Kč).

Podmínky registrace:

 • Registrace je bezplatná.
 • Požadované identifikační údaje uživatele: jméno a příjmení, datum narození, trvalé nebo přechodné bydliště.
 • Potvrzení očního lékaře, popř. ofocený průkaz ZTP/P, potvrzení z Tyfloservisu, nebo potvrzení z Tyflocentra.
 • Přihláška do Zvukové knihovny: knihovny pro nevidomé a slabozraké (pdf, 247 kB)

Další užitečné informace:

Přehrajte si zvukovou nahrávku o Zvukové knihovně včetně nabízených služeb

Přehrajte si zvukovou nahrávku knihovního řádu

Přehrajte si zvukovou nahrávku o tom, kde nás najdete

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.