sluchově znevýhodnění

Pro lepší komunikaci zajišťuje knihovna tlumočnickou službu online prostřednictvím společnosti Tichý svět (dříve APPN, o.s.). Služba je zprostředkována pomocí aplikace Tichá linka, která je dostupná v  Ústřední knihovně, v Půjčovně pro dospělé a na pobočkách (od ledna 2021).  V Ústřední knihovně je k dispozici přenosná naslouchací souprava s indukční smyčkou a audioporty.  Také společenský sál ve 3. patře knihovny je vybaven indukční smyčkou. Po domluvě lze zajistit i tlumočníka do ČZJ/ZČ (český znakový jazyk/znakovaná čeština).

Poskytované služby:

  • Absenční a prezenční půjčování knižních titulů.
  • Specializovaný knihovní fond.
  • Možnost vyhledávání knih v online katalogu.
  • Meziknihovní výpůjční služba.
  • Bibliografické a informační služby.
  • Poradenské a konzultační služby.
  • Společenské a kulturní akce.
  • Vzdělávání, konzultace a exkurze.
  • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami.
  • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní dobu.

Některé z podmínek registrace:

  • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá osoba, která předloží základní údaje.
  • Zaplacení ročního registračního poplatku, který opravňuje uživatele k využívání služeb v ústřední knihovně a ve všech pobočkách KMO.
  • Identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR). Případně další údaje (email, telefon).
  • Sleva pro držitele průkazu ZTP. Roční registrační poplatek činí jen 100,- Kč.

Další užitečné informace:

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.