mentálně a duševně znevýhodnění

Poskytujeme základní knihovnické a informační služby. Jsou vhodně přizpůsobeny jejich handicapu. Knihovní řád a další základní dokumenty jsou k dispozici v jednoduché srozumitelné verzi. Různými aktivitami podporujeme zapojení osob s mentálním a duševním postižením do společnosti.

Poskytované služby:

  • Půjčování knižních titulů, či časopisů nebo jiných materiálů. Specializovaný knihovní fond (knihy a časopisy tištěné velkým písmem s velkým množstvím ilustrací, knihy upravené do zjednodušené formy, komiksy, audioknihy).
  • Základy práce s počítačem, případně internetem s individuálním přístupem.
  • CD a DVD s programy pro rozvoj mentálních funkcí.
  • Společenské a kulturní akce – besedy, koncerty, výstavy. Tyto kulturní pořady připravujeme ve spolupráci s odborníky.
  • Specializovaný knižní fond o handicapu.
   • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami.
  • Po domluvě možnost návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní dobu.

Podmínky registrace:

   • Knihovna umožňuje lidem s mentálním postižením možnost registrace do knihovny (formy garance za čtenáře knihovna řeší individuálně).
  • Při registraci lze uplatnit slevu na roční registrační poplatek v případě držení průkazu ZTP. Roční registrační poplatek je pak pouze 100,- Kč.

Další užitečné informace:

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.