úvod

KMO pro handicap navazuje na projekt Knihovna bez bariér. Cílem tohoto projektu je, aby se každý uživatel knihovny bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli  se domluvit  a využívat maximum nabízených služeb.

aktuality

Dny umění nevidomých na Moravě 2016
Během května proběhl 22. ročník mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Shrnutí a fotografie si můžete prohlédnout zde.

květen 2016 | Dny umění nevidomých na Moravě
Chcete se přesvědčit, že i nevidomí, či slabozrací mohou nakreslit obraz? Mohou vytvořit plastiku? Mohou skládat origami? Jsou nesmírně hudebně nadaní? Píší krásné knihy? Zkrátka, dokáží vše, co i my, kteří nejsme zrakově znevýhodněni? Máte jedinečnou příležitost navštívit naši knihovnu a vybrat si z festivalové nabídky, kterou naleznete zde.

květen 2016 | Časopis Můžeš
V květnovém čísle časopisu Můžeš (muzes.cz) najdete kromě jiného články na téma mateřství, rodičovství a mnoho dalších zajímavostí. Přejeme hezké počtení.

březen 2016 | Časopis Kontakt
Vyšlo nové číslo časopisu Kontakt. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi bulletinu najdete zde.

Časopis ZORA
Zora je časopis určený těžce zrakově postiženým a vydává ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. K pravidelným rubrikám patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraniční, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace.  Seznámíte se s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek a s připravovanými kulturními a sportovními aktivitami. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi starších čísel naleznete zde.

Časopis Ema
Příloha časopisu ZORA – přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO.

během roku 2016 | Vzdělávací akce pro seniory
I tento rok jsou Vám k dispozici naši lektoři, kteří Vám pomohou zejména v práci s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2016 | Vzdělávací akce pro handicapované
Věnujeme  se rovněž školení handicapovaných. Dlouhodobě spolupracujeme s Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením, které je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Pro jeho klienty připravujeme vzdělávací a animační setkávání se zapojením výpočetní techniky. Rovněž školíme některé klienty chráněného bydlení centra Čtyřlístek v počítačových dovednostech. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2016 | Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V)
V Knihovně města Ostravy mohou senioři také navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Naše knihovna se tak stala dalším konzultačním střediskem VU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Pro seniory zprostředkováváme výuku zajímavých eLearningových kurzů z nabízených oborů. Informace poskytnou zaměstnanci na pobočkách Vítkovice a Výškovice.

10. 09. 2015  
Získali jsme certifikát SKIP společně s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Dny umění nevidomých na Moravě 2015
Během května proběhl 21. ročník mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Shrnutí a fotografie si můžete prohlédnout zde.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.