úvod

KMO pro handicap navazuje na projekt Knihovna bez bariér. Cílem tohoto projektu je, aby se každý uživatel knihovny bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli  se domluvit  a využívat maximum nabízených služeb.

aktuality

Pozvánka na Tradiční adventní koncert
Již zítra Vás zveme na Tradiční adventní koncert, kde vystoupí klienti Domova na Liščině. Pozvánka zde.

Pozvánka na Život bez bariér
Na Černé louce v Ostravě budeme mít opět stánek Zvukové knihovny. Navštivte nás. Pozvánka zde.

Pozvánka na výstavu
Rehabilitační ústav Hrabyně pořádá výstavu kreseb zrakově a tělesně handicapovaných výtvarníků. Pozvánka zde.

Dny umění nevidomých na Moravě 2017
Během května proběhl 23. ročník mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Shrnutí a fotografie si můžete prohlédnout zde.

Sbíráme víčka pro Lukáška
Knihovna města Ostravy již několikrát nasbírala pro Lukáška plastová víčka – tentokrát to bylo krásných 129 kg. Čtenářům a všem, kteří se sbírky zúčastnili, moc děkujeme. Sbírka stále pokračuje, čím víc víček nasbíráme, tím lépe. Foto zde.

Dotace na program KMO pro handicap
Knihovna města Ostravy,  přísp. org., získala dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 124 000 Kč z grantu VISK3 na program KMO pro handicap. Byla zakoupena dvě digitální čtecí zařízení sloužící pro slabozraké. První zařízení – PC sestava se speciálním softwarem – slouží především pro čtení zpráv z internetu a vyhledávání knih pro nevidomé, druhé zařízení Optelec ClearReader čte tištěné materiály. Fotky zařízení si můžete prohlédnout zde.

září 2017 | Časopis Můžeš
Měsíční číslo září časopisu Můžeš (muzes.cz) se zaměřuje na téma Nemůžeme jen naříkat. Přejeme hezké počtení.

září 2017 | Časopis Kontakt
Tištěnou podobu tohoto časopisu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi časopisu naleznete zde.

Časopis ZORA
Zora je časopis určený těžce zrakově postiženým a vydává ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. K pravidelným rubrikám patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraniční, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace.  Seznámíte se s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek a s připravovanými kulturními a sportovními aktivitami. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi starších čísel naleznete zde.

Časopis Ema
Příloha časopisu ZORA – přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO.

během roku 2017 | Vzdělávací akce pro seniory
I tento rok jsou Vám k dispozici naši lektoři, kteří Vám pomohou zejména v práci s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2017 | Vzdělávací akce pro handicapované
Věnujeme  se rovněž školení handicapovaných. Dlouhodobě spolupracujeme s Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením, které je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Pro jeho klienty připravujeme vzdělávací a animační setkávání se zapojením výpočetní techniky. Rovněž školíme některé klienty chráněného bydlení centra Čtyřlístek v počítačových dovednostech. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2017 | Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V)
V Knihovně města Ostravy mohou senioři také navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Naše knihovna se tak stala dalším konzultačním střediskem VU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Pro seniory zprostředkováváme výuku zajímavých eLearningových kurzů z nabízených oborů. Informace poskytnou zaměstnanci na pobočkách Vítkovice a Výškovice.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.