úvod

KMO pro handicap navazuje na projekt Knihovna bez bariér. Cílem tohoto projektu je, aby se každý uživatel knihovny bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli  se domluvit  a využívat maximum nabízených služeb.

aktuality

Pozvánka na Život bez bariér
Na Černé louce v Ostravě budeme mít opět stánek Zvukové knihovny. Navštivte nás. Pozvánka zde.

Pozvánka na výstavu
Rehabilitační ústav Hrabyně pořádá výstavu kreseb zrakově a tělesně handicapovaných výtvarníků. Pozvánka zde.

Dny umění nevidomých na Moravě 2017
Během května proběhl 23. ročník mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Shrnutí a fotografie si můžete prohlédnout zde.

Sbíráme víčka pro Lukáška
Knihovna města Ostravy již několikrát nasbírala pro Lukáška plastová víčka – tentokrát to bylo krásných 129 kg. Čtenářům a všem, kteří se sbírky zúčastnili, moc děkujeme. Sbírka stále pokračuje, čím víc víček nasbíráme, tím lépe. Foto zde.

Dotace na program KMO pro handicap
Knihovna města Ostravy,  přísp. org., získala dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 124 000 Kč z grantu VISK3 na program KMO pro handicap. Byla zakoupena dvě digitální čtecí zařízení sloužící pro slabozraké. První zařízení – PC sestava se speciálním softwarem – slouží především pro čtení zpráv z internetu a vyhledávání knih pro nevidomé, druhé zařízení Optelec ClearReader čte tištěné materiály. Fotky zařízení si můžete prohlédnout zde.

září 2017 | Časopis Můžeš
Měsíční číslo září časopisu Můžeš (muzes.cz) se zaměřuje na téma Nemůžeme jen naříkat. Přejeme hezké počtení.

září 2017 | Časopis Kontakt
Tištěnou podobu tohoto časopisu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi časopisu naleznete zde.

Časopis ZORA
Zora je časopis určený těžce zrakově postiženým a vydává ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. K pravidelným rubrikám patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraniční, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace.  Seznámíte se s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek a s připravovanými kulturními a sportovními aktivitami. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi starších čísel naleznete zde.

Časopis Ema
Příloha časopisu ZORA – přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO.

během roku 2017 | Vzdělávací akce pro seniory
I tento rok jsou Vám k dispozici naši lektoři, kteří Vám pomohou zejména v práci s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2017 | Vzdělávací akce pro handicapované
Věnujeme  se rovněž školení handicapovaných. Dlouhodobě spolupracujeme s Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením, které je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Pro jeho klienty připravujeme vzdělávací a animační setkávání se zapojením výpočetní techniky. Rovněž školíme některé klienty chráněného bydlení centra Čtyřlístek v počítačových dovednostech. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2017 | Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V)
V Knihovně města Ostravy mohou senioři také navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Naše knihovna se tak stala dalším konzultačním střediskem VU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Pro seniory zprostředkováváme výuku zajímavých eLearningových kurzů z nabízených oborů. Informace poskytnou zaměstnanci na pobočkách Vítkovice a Výškovice.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.