úvod

KMO pro handicap navazuje na projekt Knihovna bez bariér. Cílem tohoto projektu je, aby se každý uživatel knihovny bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli  se domluvit  a využívat maximum nabízených služeb.

aktuality

Sbíráme víčka pro Lukáška
Knihovna města Ostravy nasbírala pro Lukáška 147 kg plastových víček. Čtenářům a všem, kteří se sbírky zúčastnili, moc děkujeme. Sbírka stále pokračuje, čím víc víček nasbíráme, tím lépe. Foto zde.

Dotace na program KMO pro handicap
Knihovna města Ostravy,  přísp. org., získala dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 124 000 Kč z grantu VISK3 na program KMO pro handicap. Byla zakoupena dvě digitální čtecí zařízení sloužící pro slabozraké. První zařízení – PC sestava se speciálním softwarem – slouží především pro čtení zpráv z internetu a vyhledávání knih pro nevidomé, druhé zařízení Optelec ClearReader čte tištěné materiály. Fotky zařízení si můžete prohlédnout zde.

červenec – srpen 2016 | Časopis Můžeš
Prázdninové číslo časopisu Můžeš (muzes.cz) na téma Rio 2016 a mnoho dalších zajímavých článků. Přejeme hezké počtení.

říjen 2016 | Časopis Kontakt
Vyšlo nové číslo časopisu Kontakt. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi bulletinu najdete zde.

Dny umění nevidomých na Moravě 2016
Během května proběhl 22. ročník mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Shrnutí a fotografie si můžete prohlédnout zde.

Časopis ZORA
Zora je časopis určený těžce zrakově postiženým a vydává ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. K pravidelným rubrikám patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraniční, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace.  Seznámíte se s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek a s připravovanými kulturními a sportovními aktivitami. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO, elektronickou verzi starších čísel naleznete zde.

Časopis Ema
Příloha časopisu ZORA – přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. Tištěnou podobu si můžete půjčit ve Zvukové knihovně KMO.

během roku 2016 | Vzdělávací akce pro seniory
I tento rok jsou Vám k dispozici naši lektoři, kteří Vám pomohou zejména v práci s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2016 | Vzdělávací akce pro handicapované
Věnujeme  se rovněž školení handicapovaných. Dlouhodobě spolupracujeme s Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením, které je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Pro jeho klienty připravujeme vzdělávací a animační setkávání se zapojením výpočetní techniky. Rovněž školíme některé klienty chráněného bydlení centra Čtyřlístek v počítačových dovednostech. Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra vzdělávaní KMO.

během roku 2016 | Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V)
V Knihovně města Ostravy mohou senioři také navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Naše knihovna se tak stala dalším konzultačním střediskem VU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Pro seniory zprostředkováváme výuku zajímavých eLearningových kurzů z nabízených oborů. Informace poskytnou zaměstnanci na pobočkách Vítkovice a Výškovice.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.